Με την Υ.Α. 74181/Δ2/15.06.2020 (ΦΕΚ 2338/τ.Β’/15.06.2020) «Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Γενικού Λυκείου και Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου» αναβαθμίζεται το μάθημα στο Γενικό Λύκειο, ικανοποιώντας σε μεγάλο βαθμό αιτήματα της ΠΕΚΑΔΕ και κοινές προτάσεις του κλάδου μας που είχαν υποβληθεί με υπομνήματα προς το ΥΠΑΙΘ. Συγκεκριμένα:

- Εντάσσεται το μάθημα στα υποχρεωτικά μαθήματα Γενικής Παιδείας και των τριών τάξεων του Γενικού Λυκείου για όλους τους μαθητές/-ήτριες.

- Επαναφέρεται το μάθημα στην Γ’ τάξη του Γενικού Λυκείου ως υποχρεωτικό μάθημα Γενικής Παιδείας για όλους τους μαθητές/-ήτριες.

- Καθιερώνεται η υποχρεωτική 12ετής διδασκαλία από την Α’ Δημοτικού έως και τη Γ’ Λυκείου (ΓΕΛ ‒ ΕΠΑΛ).

- Αυξάνονται οι ώρες διδασκαλίας του μαθήματος ως εξής: στο Ημερήσιο ΓΕΛ το μάθημα των Αγγλικών διδάσκεται για τρεις (3) ώρες στην Α΄ τάξη και για δύο (2) ώρες στις Β’ και Γ’ τάξεις ενώ στο Εσπερινό ΓΕΛ το μάθημα των Αγγλικών διδάσκεται για δύο (2) ώρες στις Α΄ και Β’ τάξεις.

Για να δείτε το ΦΕΚ πατήστε εδώ.

Το ΔΣ της ΠΕΚΑΔΕ