Με το Ν.4692/12.06.2020 (ΦΕΚ 111/τ.Α’/12.06.2020) «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» επήλθαν ορισμένες θετικές αλλαγές αναφορικά με το μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας. Συγκεκριμένα:

- Εισάγεται πιλοτικά στο υποχρεωτικό πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου δράση για τη δημιουργική ενασχόληση των μαθητών με την αγγλική γλώσσα μέσω της οργάνωσης και υλοποίησης δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές αλληλεπιδρούν με έναν εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας παρουσία του Νηπιαγωγού (Άρθρο 2).

- Αυξάνεται κατά μία ώρα την εβδομάδα η διδασκαλία του μαθήματος στις Α’ και Β’ τάξεις του Δημοτικού σχολείου, ώστε και η μετάβαση των νηπίων στο Δημοτικό να γίνεται ομαλά αλλά και να επιτυγχάνονται οι στόχοι του ΠΕΑΠ, όπως είχε ζητήσει η ΠΕΚΑΔΕ με υπομνήματά της προς το ΥΠΑΙΘ. Συνολικά, το μάθημα των Αγγλικών διδάσκεται για δύο (2) ώρες στις Α΄ και Β΄ τάξεις και για τρεις (3) ώρες στις υπόλοιπες τάξεις (Άρθρο 3).

- Εντάσσεται το μάθημα στην πρώτη ομάδα (Ομάδα Α’) των μαθημάτων που διδάσκονται στο Γυμνάσιο,  όπως είχε ζητήσει η ΠΕΚΑΔΕ με υπομνήματά της προς το ΥΠΑΙΘ. Κατά συνέπεια, το μάθημα αναβαθμίζεται εφόσον γίνεται γραπτώς εξεταζόμενο στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις του Γυμνασίου (Άρθρο 4).

Για να δείτε το ΦΕΚ πατήστε εδώ.

Το ΔΣ της ΠΕΚΑΔΕ