Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της συνάντησής μας με τη Γ.Γ. του ΥΠΑΙΘ, κ. Γκίκα και του σχετικού υπομνήματος που υποβάλαμε στο Υπουργείο με θέσεις και προτάσεις για την αναβάθμιση της διδασκαλίας του μαθήματος της Αγγλικής Γλώσσας (δείτε εδώ), καταθέσαμε στο Υπουργείο έγγραφο με τις κοινές προτάσεις του κλάδου ΠΕ06 για το μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας (δείτε εδώ).

Έκτοτε, βρισκόμαστε σε τακτική επικοινωνία με το Υπουργείο, ενόψει της επικείμενης συνάντησής μας με την Υφυπουργό, κ. Ζαχαράκη, καθώς και σε συνεχή συνεργασία με τις κατά τόπους Ενώσεις Καθηγητών Αγγλικής για την περαιτέρω επεξεργασία και προώθηση των κοινών μας θέσεων στο Υπουργείο.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, προέκυψε ένα νεώτερο, πιο σύντομο κείμενο με τις κοινές προτάσεις του κλάδου ΠΕ06 για την αναβάθμιση του μαθήματος της Αγγλικής Γλώσσας στο δημόσιο σχολείο, με ιδιαίτερη έμφαση στο Λύκειο, όπως διαμορφώθηκαν με πρωτοβουλία της ΠΕΚΑΔΕ.

Το έγγραφο αυτό, το οποίο προσυπογράφουν οι τοπικές Ενώσεις Kαθηγητών Αγγλικής, στάλθηκε στο Υπουργείο, μετά και από σχετικό αίτημά του προς την ΠΕΚΑΔΕ.

Για να δείτε το σχετικό έγγραφο πατήστε εδώ.

Με εκτίμηση,

Για το ΔΣ της ΠΕΚΑΔΕ,

Ο Πρόεδρος      Ο Γεν. Γραμματέας

Δ. Παπαδάκης   Ι. Βεντούρης