Ερωτηματολόγιο για τη διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών Ξένων Γλωσσών στο Δημόσιο Σχολείο

 

Έκκληση για συμμετοχή σας στην έρευνα του ΙΕΠ

 

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) επεξεργάστηκε και απευθύνει ερωτηματολόγιο στους/στις εκπαιδευτικούς Ξένων Γλωσσών όλων των βαθμίδων των σχολείων της χώρας στο πλαίσιο διερεύνησης των επιμορφωτικών τους αναγκών και προτεραιοτήτων.

 

Η συμμετοχή σας στην έρευνα αυτή θεωρείται απολύτως αναγκαία προκειμένου να συμβάλει στον σχεδιασμό και την υλοποίηση μελλοντικών δράσεων και προγραμμάτων επιμόρφωσης σύμφωνα με τις επιμορφωτικές ανάγκες σας.

 

Σας παρακαλούμε, εφόσον το επιθυμείτε, να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο έτσι ώστε να καταγραφούν σε μεγάλο βαθμό οι απόψεις, οι προτιμήσεις και οι επιθυμίες του κλάδου μας στην έρευνα του ΙΕΠ.

 

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και συμπληρώνεται εύκολα και γρήγορα. Βρίσκεται στον ιστότοπο του ΙΕΠ, στον ακόλουθο σύνδεσμο:

 

https://iep.edu.gr/lime2/index.php/683891?lang=el

 

Σας ευχαριστούμε.

 

Με εκτίμηση,

 

Το ΔΣ της ΠΕΚΑΔΕ