Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Δείτε παρακάτω το κείμενο που ανάρτησε η ΠΕΚΑΔΕ στη διαβούλευση του ΥΠΠΕΘ για τη Γ' Λυκείου και την πρόσβαση στα ΑΕΙ.

Το ΔΣ της ΠΕΚΑΔΕ

 

Όσον αφορά το πρόγραμμα σπουδών της Γ΄ τάξης ΓΕΛ, θεωρούμε ότι η μεγάλη υποβάθμιση της γενικής παιδείας προς όφελος της εξειδίκευσης δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση καθώς δεν ολοκληρώνεται η απόκτηση απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων από τους μαθητές. Ειδικά για το μάθημα των Αγγλικών, το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο, μετά από τις συνεχόμενες μειώσεις ωρών τα τελευταία χρόνια σε όλο το φάσμα της σχολικής εκπαίδευσης. Ως αποτέλεσμα, οι μαθητές δεν φτάνουν στο επιθυμητό υψηλό επίπεδο γνώσεων στην αγγλική γλώσσα, που είναι απολύτως απαραίτητο στη εποχή μας για να ανταποκριθούν στις μελλοντικές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές ανάγκες τους, όποιο δρόμο και αν ακολουθήσουν.

Προτείνουμε την ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση του μαθήματος των Αγγλικών, με αύξηση ωρών διδασκαλίας και σχεδιασμό νέου Προγράμματος Σπουδών για το Λύκειο, που θα συμπληρώνει το αντίστοιχο ΕΠΣ-ΞΓ για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο. Η ενίσχυση της προσφερόμενης ξενόγλωσσης εκπαίδευσης και ιδιαίτερα της αγγλικής γλώσσας στο Λύκειο και η προαιρετική πιστοποίηση αυτής μέσω του ΚΠγ, θα συντελέσει στην ολόπλευρη μόρφωση και προσωπική ανάπτυξη των μαθητών ενώ θα προσφέρει, σε εποχές οικονομικής δυσπραγίας και κοινωνικής κρίσης, ίσες ευκαιρίες και δυνατότητες εξέλιξης σε όλους τους μελλοντικούς πολίτες.

Όσον αφορά το Ειδικό Μάθημα των Αγγλικών, θα πρέπει να σχεδιαστεί ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών για όσους θα επιλέξουν να το παρακολουθούν και να μελετηθεί η αναθεώρηση του τρόπου εξέτασής του έτσι ώστε να συνάδει με τις προδιαγραφές του ECML. Τέλος, δεν διευκρινίζεται στο Σχέδιο Νόμου τι θα γίνει σε περίπτωση που κάποιος μαθητής ενδιαφέρεται να εξεταστεί σε δύο Ειδικά Μαθήματα (π.χ. δύο ξένες γλώσσες). Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσει και τα δύο.