Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το Δ.Σ. της ΠΕΚΑΔΕ αποφάσισε να στηρίξει το ψήφισμα προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την «Αποκατάσταση της Διδασκαλίας της Αγγλικής στο Δημόσιο Σχολείο» στην ηλεκτρονική πλατφόρμα avaaz.org, κατόπιν επικοινωνίας μας με την εκπαιδευτικό ΠΕ06 που το δημιούργησε, και να παροτρύνει τα μέλη της να το υπογράψουν. Ο λόγος για την απόφαση αυτή είναι ότι το ψήφισμα συμφωνεί με τις αρχές και τους στόχους της ΠΕΚΑΔΕ. Κρίνουμε σκόπιμο λοιπόν, εφόσον πολλά από τα μέλη μας έχουν ήδη υπογράψει το συγκεκριμένο ψήφισμα και έχει ήδη συγκεντρωθεί ένας μεγάλος αριθμός υπογραφών, να προστεθούν και άλλες στο ίδιο ψήφισμα, ώστε να μην υπάρξει διάσπαση, και να μπορεί το σύνολο των υπογραφών να χρησιμοποιηθεί προς το συμφέρον του κλάδου στις συναντήσεις μας με τους αρμόδιους φορείς.

Παρόμοιες πρωτοβουλίες θα υποστηρίζονται, εάν είναι σύμφωνες με τις αρχές και τη φιλοσοφία της ΠΕΚΑΔΕ, αφού τα μέλη του Δ.Σ. αφουγκράζονται και συμμερίζονται την αγωνία των συναδέλφων αλλά και των μαθητών και των γονιών τους προκειμένου να μην υποβαθμιστεί το μάθημα της Αγγλικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Πάγιο αίτημα αλλά και στόχος μας είναι η ουσιαστική αναβάθμιση του μαθήματος της Αγγλικής Γλώσσας στο δημόσιο σχολείο, αφού πλέον είναι κοινά αποδεκτό ότι η γνώση των Αγγλικών σε πολύ καλό ή άριστο επίπεδο είναι απαραίτητη για οποιαδήποτε εκπαιδευτική ή επαγγελματική σταδιοδρομία.

Για να υπογράψετε το ψήφισμα κάντε κλικ εδώ.