Συνάντηση της ΠΕΚΑΔΕ με το Διευθυντή ΕΑΕ του ΥΠΠΕΘ με θέμα την παροχή παράλληλης στήριξης στο μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2018, ο Πρόεδρος και η Αντιπρόεδρος της ΠΕΚΑΔΕ συναντήθηκαν με το Διευθυντή ΕΑΕ (Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Παναγιώτη Κασσιανό. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης η ΠΕΚΑΔΕ επανέλαβε τις θέσεις της με βάση το υπόμνημα που είχε κατατεθεί στην Υφυπουργό κ. Μερόπη Τζούφη με θέμα την παροχή παράλληλης στήριξης στο μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση από εκπαιδευτικούς Αγγλικής με στόχο να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο κ. Κασσιανός συμμερίστηκε τις απόψεις της Ένωσης και απάντησε ότι, βάσει της υπ’ αριθμ. 163629/ΓΔ4 διευκρινιστικής εγκυκλίου ως προς την εφαρμογή του άρθρου 48, του ν.4415/2016 (Α’ 159), έχουν τη δυνατότητα οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων να συμπληρώνουν το διδακτικό τους ωράριο σε παράλληλη στήριξη, με την προϋπόθεση ότι έχουν καλυφθεί οι ανάγκες των απαιτούμενων ωρών για το μάθημα της κάθε ειδικότητας στο ωρολόγιο πρόγραμμα τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή Περιφέρειας

Το ΔΣ της ΠΕΚΑΔΕ

Για να διαβάσετε τη σχετική εγκύκλιο κάντε κλικ εδώ.