Για να διαβάσετε το έγγραφο μεταβείτε στο https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2016/%CE%95%CE%9E_-_622_-_2017.pdf