10/12/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2015, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μελών του Δ.Σ. της Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. με τον κ. Γ. Δάσιο, πρόεδρο της Ανεξάρτητης Αρχής του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων, στο πλαίσιο της διερεύνησης σχετικά με το εξεταστικό σύστημα εισαγωγής των υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Στον γόνιμο διάλογο που ακολούθησε, ο κ. Δάσιος διαβεβαίωσε τα μέλη ότι υπό τις παρούσες συνθήκες δεν επίκεινται αλλαγές.

Στη συνέχεια, η Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. τόνισε την ανάγκη διάκρισης ανάμεσα στην πιστοποίηση της γλωσσομάθειας και στην εξέταση της γνώσης της γλώσσας ως προϋπόθεση για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Τέλος, η Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. διασφάλισε τη συμμετοχή της ως επιστημονική ένωση σε διαβούλευση για τη βελτίωση του ως άνω συστήματος και δεσμεύτηκε να καταθέσει στον Ε.Ο.Ε. συγκεκριμένες προτάσεις όσον αφορά στην αγγλική γλώσσα.

To Δ.Σ. της Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε.