Η Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με θέμα "Καινοτόμες Εκπαιδευτικές Πρακτικές στο Σχολείο" το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2014.

Διαβάστε την ανακοίνωση και το πρόγραμμα της ημερίδας.Διαβάστε την ανακοίνωση και το πρόγραμμα της ημερίδας.