Ερωτηματολόγιο αναφορικά με την 'Τράπεζα Θεμάτων' για καθηγητές Αγγλικής γλώσσας στο Λυκείου. Η ανατροφοδότηση που θα προσφέρετε, με σχόλια περί των θεμάτων, θα συνεισφέρει στη βελτίωση των θεμάτων και την προετοιμασία για τη Β’ Λυκείου.

 Ο σύνδεσμος στο ερωτηματολόγιο είναι ο εξής:

http://rcel.enl.uoa.gr/limesurvey/index.php?sid=76415&lang=el