Η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Αγγλικής της Δημόσιας Εκπαίδευσης (ΠΕΚΑΔΕ) ιδρύθηκε το 1978 και σήμερα αριθμεί περίπου 3000 μέλη. Η Ένωση έχει αναπτύξει, τόσο στην πρωτεύουσα όσο και στην επαρχία, ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών και επιμορφωτικών δραστηριοτήτων καθώς και κλαδικών και εργασιακών δράσεων με σκοπό τη γενικότερη αναβάθμιση της Αγγλικής γλώσσας στο Δημόσιο σχολείο.

Στο πλαίσιο αυτών των δραστηριοτήτων γίνεται συστηματική ενημέρωση στα μέλη μας για θέματα που αφορούν στην επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση αλλά και στην επαγγελματική εξέλιξη και αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού Αγγλικής στην Δημόσια Ξενόγλωσση Εκπαίδευση.

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα της Ένωσης και ευελπιστούμε να συμμετέχετε σε μία συνεχόμενη και πυκνή επικοινωνία μαζί μας, έτσι ώστε να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο τις δυνατότητες που μας παρέχει το διαδίκτυο.