Η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Αγγλικής Δημόσιας Εκπαίδευσης (ΠΕΚΑΔΕ) ιδρύθηκε το 1978 και εκπροσωπεί πανελλαδικά όλους τους εκπαιδευτικούς Αγγλικής Γλώσσας της Α΄/θμιας και της Β΄/θμιας Εκπ/σης. Η Ένωση έχει αναπτύξει, τόσο στην πρωτεύουσα όσο και στην επαρχία, ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών και επιμορφωτικών δραστηριοτήτων καθώς και κλαδικών και εργασιακών δράσεων με σκοπό την ποιοτική αναβάθμιση του μαθήματος της Αγγλικής Γλώσσας στο δημόσιο σχολείο καθώς και τη διασφάλιση της θέσης των εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ06 που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση.

Στο πλαίσιο αυτών των δραστηριοτήτων γίνεται συστηματική ενημέρωση στα μέλη μας για θέματα που αφορούν στην επιστημονική και παιδαγωγική τους κατάρτιση αλλά και στην επαγγελματική τους ανάπτυξη και εξέλιξη με σκοπό την αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού Αγγλικής στη δημόσια ξενόγλωσση εκπαίδευση.

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα της Ένωσης και ευελπιστούμε να συμμετέχετε σε μία συνεχόμενη και πυκνή επικοινωνία μαζί μας, έτσι ώστε να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο τις δυνατότητες που μας παρέχει το διαδίκτυο με σκοπό την ενδυνάμωση της Ένωσης και τη στήριξη του έργου όλων των συναδέλφων μας.