Παρουσίαση Δράσεων της ΠΕΚΑΔΕ με πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τις ημερίδες και τα συνέδρια.