Σε σχέση με τη διδασκαλία της αγγλικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τα κείμενα που δημοσιεύτηκαν πρόσφατα το ΔΣ της ΠΕΚΑΔΕ ετοίμασε Υπόμνημα το οποίο θα κατατεθεί τη Δευτέρα 5 Αυγούστου στον Υπουργό και τους Υφυπουργούς του Υ.ΠΑΙ.Θ. Το Υπόμνημα, το οποίο αποτελεί προϊόν συνεργασίας ανάμεσα στα μέλη του Δ.Σ. της Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε, εκπαιδευτικούς από όλη την Ελλάδα και ακαδημαϊκούς, αναπτύσσει τους λόγους για τους οποίους είναι ανάγκη η εκμάθηση της Αγγλικής να συνεχίζεται στο Λύκειο αλλά και να ενισχυθεί με περισσότερες ώρες διδασκαλίας, ώστε οι μαθητές να έχουν τη δυνατότητα να πιστοποιούν τις γνώσεις τους σε επίπεδο Γ1 και Γ2 μέσω του ΚΠγ, να ετοιμάζονται για τις εξετάσεις της Αγγλικής ως ειδικού μαθήματος και τέλος να είναι σε θέση να εκπονούν συνθετικές/διαθεματικές εργασίες (projects), χρησιμοποιώντας την Αγγλική γλώσσα. Το Υπόμνημα θα δημοσιευτεί μαζί με σχετικό Δελτίο Τύπου στην ιστοσελίδα της Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε και σε άλλους εκπαιδευτικούς ιστότοπους μόλις κατατεθεί στο Υπουργείο. Επιπλέον εκτός από το Υπόμνημα, το ΔΣ της Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε έχει ζητήσει δια ζώσης συνάντηση με τον Υφυπουργό κ. Κεδίκογλου, προκειμένου να εξηγήσει και να υποστηρίξει τα επιχειρήματα που καθιστούν τη διδασκαλία της Αγγλικής στο Λύκειο επιτακτική ανάγκη, ώστε γονείς και μαθητές να μην καταφεύγουν στην ιδιωτική εκπαίδευση .Η Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε συνεργάζεται με όλους τους φορείς για την επίτευξη του κοινού στόχου που είναι η καλύτερη εκπαίδευση των μαθητών.