ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕΚΑΔΕ)
 
Ηλ. Ταχ.: info@pekade.gr       Ιστοσελίδα: www.pekade.gr
 
Η ΠΕΚΑΔΕ, με έδρα την Αθήνα, ιδρύθηκε το 1978 ως επιστημονική, μη κερδοσκοπική Ένωση Καθηγητών Αγγλικής, αλλά αναγνωρίστηκε επίσημα ως 'Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Αγγλικής Δημόσιας Εκπαίδευσης' το 1985. Η ΠΕΚΑΔΕ, από ιδρύσεώς της, είχε ως πρωτεύοντα στόχο να συμβάλλει θετικά στην ανάπτυξη και την πρόοδο της δημόσιας ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. Για τον λόγο αυτόν, επιδιώκει συνεχώς, διαμέσου των δραστηριοτήτων της, να υπερασπιστεί την επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματική αναγνώριση των εκπαιδευτικών Αγγλικής. Φέτος (2018) η ΠΕΚΑΔΕ συμπληρώνει τα 40 χρόνια ύπαρξης και προσφοράς στο χώρο της δημόσιας παιδείας και στήριξης του έργου των καθηγητών/-τριών Αγγλικής Γλώσσας της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πανελλαδικά.
 
Στους γενικότερους στόχους της Ένωσης συγκαταλέγονται οι εξής: 
Η υπεύθυνη ενημέρωση και η διαρκής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Αγγλικής της Δημόσιας Εκπαίδευσης,
Η ανάπτυξη επαγγελματικών δεσμών ανάμεσα στα μέλη της,
Η βελτίωση και αναβάθμιση της διδασκαλίας της Αγγλικής στη χώρα μας,
Η ανάδειξη, προώθηση και διασφάλιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των καθηγητών Αγγλικήςστη Δημόσια Εκπαίδευση,
Η προώθηση Ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αποσκοπούν στη συνειδητοποίηση και ενίσχυση της πολυγλωσσικής και πολυπολιτισμικής διάστασης στην εκπαίδευση και στην εκμάθηση ξένων γλωσσών.
 
Για να πετύχει τους ανωτέρω στόχους της, η ΠΕΚΑΔΕ:
► δημοσιεύει 3 φορές το χρόνο, επί 40 συναπτά έτη, το επιστημονικό περιοδικό ASPECTS today,
► διοργανώνει επιμορφωτικές δραστηριότητες όπως συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες και διημερίδες που στοχεύουν στην επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση των μελών της,
► επιδιώκει επαφή με το επίσημο κράτος μέσω συναντήσεων και επίσημης αλληλογραφίας - κυρίως υπομνημάτων - για την προώθηση των θέσεων της,
► στηρίζει την ανάπτυξη της ποιοτικής εκπαίδευσης αλλά και τη γενικότερη επαγγελματική εξέλιξη και αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού Αγγλικής στη Δημόσια ξενόγλωσση εκπαίδευση.
 
Οι κυριότερες θεματικές ενότητες που απασχόλησαν την ΠΕΚΑΔΕ ήταν:
► Πιστοποίηση της ξένης γλώσσας στο σχολείο μέσω του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας (ΚΠγ)
► Νέες Τεχνολογίες
► Αξιολόγηση
► Διαθεματική-Διεπιστημονική Προσέγγιση
► Προβλήματα Διαχείρισης Τάξης
► Ευρωπαϊκά προγράμματα
► Αναπτυξιακή Εκπαίδευση
  
Οι ανωτέρω ενότητες συνεχίζουν να μάς απασχολούν και σήμερα αλλά παράλληλα η Ένωσή μας προσπαθεί να εμπλουτίσει τα σεμινάρια της με θέματα που άπτονται των νέων προκλήσεων που θέτει μία συνεχώς αναπτυσσόμενη κοινωνία σε ένα κόσμο που προοδεύει με γρήγορους ρυθμούς.
Κύριο μέλημά μας θα συνεχίσει να είναι η επίτευξη των στόχων της Ένωσής μας, έτσι ώστε να είμαστε πάντα αντάξιοι της εμπιστοσύνης σας. Για την επιτυχία των στόχων μας, σας θέλουμε κοντά μας αρωγούς και συμπαραστάτες σε όλες τις μορφές επαφής μαζί μας είτε διαμέσου των επιμορφωτικών δραστηριοτήτων μας είτε διαμέσου της διαδικτυακής μας επικοινωνίας.
 

Ιστορία, Στόχοι, Δραστηριότητες... εν συντομία