Οδηγίες για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών του Γενικού Λυκείου για το τρέχον σχολικό έτος 2019-2020, εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας, μετά από σχετικές εισηγήσεις του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.


Για να δείτε τις οδηγίες διδασκαλίας για τις Α’ και Β’ τάξεις Γενικού Λυκείου, πατήστε εδώ.


Για να δείτε τις οδηγίες διδασκαλίας για την Γ’ τάξη Γενικού Λυκείου, πατήστε εδώ.


Για να δείτε το έγγραφο σχετικά με τα διδακτικά βιβλία και τη διδακτέα-εξεταστέα ύλη των ξένων γλωσσών της Γ΄ ΓΕΛ, πατήστε εδώ.